Mijn gegevens
Email:

Wachtwoord:

Automatisch Inloggen

Mogelijkheid tot het stellen van vragen
Beste leden,

Inmiddels heeft iedereen een factuur ontvangen via ClubCollect. Wij kunnen ons voorstellen dat julie vragen hebben. De penningmeester is komende donderdag tussen 20:00 en 21:30 aanwezig  in de bestuurskamer om deze vragen te beantwoorden. Maak hier gebruik van! Mocht het u niet uitkomen op dit tijdstip, dan kan het ook via de knop "stel u vraag aan ovc'26". De penningmeester zal dan antwoord geven op uw vraag.

Het bestuur

 
Algemene Leden Vergadering 2017
Beste leden,

Op vrijdag 27 oktober 2017 zal de ALV 2017 gehouden worden in onze kantine. Verdere informatie volgt binnenkort.
Mailadressen
Beste leden,

Er wordt steeds minder papieren post verstuurd. TNT-post heeft voor komend jaar een tariefverhoging aangekondigd van 7%. Hierdoor stijgen de portokosten voor onze vereniging aanzienlijk. Om er voor te zorgen dat voor onze vereniging de portokosten binnen de perken blijven, is het noodzakelijk dat we meer via email gaan versturen. Ook naar de leden toe. Van een groot deel van onze leden hebben we al de beschikking over een mailadres. Van een klein deel echter nog niet. U kunt uw mailadres doorgeven in de bestuurskamer of door een mail te sturen naar info@ovc26.nl

Het bestuur
Geldigheid consumptiebonnen en munten
Allen,

M.i.v. nieuwe seizoen wordt er een nieuwe kleur consumptiebonnen en munten uitgegeven. De groene munten en consumptienbonnen, alsmede de grijze munten, zijn niet meer geldig na 31 december 2017. Ze kunnen ook niet omgewisseld worden voor de nieuwe.

Het Bestuur
Wijziging contributie inning
Best clubleden,
 
Ongetwijfeld hebben jullie ervaren dat de club volop in beweging is. Er wordt een aantal slagen gemaakt om de club professioneler te besturen. Eén van deze slagen betreft de inning van de contributie. In het verleden kostte het vaak moeite alle contributies tijdig te innen. Dat willen we graag verbeteren. Daarom zal vanaf komend jaar de inning worden uitbesteed aan ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. Voor alle duidelijkheid:
ClubCollect is geen incassobureau. Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op. Het voordeel voor jullie is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen (voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht).
 
Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet?
ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over.
ClubCollect zal via SMS en e-mail contact opnemen met alle leden (zorg er daarom voor dat de ledenadministrateur recente en juiste gegevens van u heeft). De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en e-mail. Door op een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kunt u ook kiezen om uw contributie in één keer te betalen of in termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL. Gespreid betalen kan alleen via automatische incasso.
Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor ClubCollect en u als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). U als clublid kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden. Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kunt u vinden op https://clubcollect.com/legal/privacy-statement.html
Wanneer u vragen heeft over bovenstaande neemt u dan contact op met de penningmeester/ledenadministrateur. Voor meer informatie over ClubCollect verwijs ik u graag naar de website www.clubcollect.com
 
Het Bestuur
 
FIFA 18
Allen,

​Helaas gaat het FIFA 18 toernooi a.s. vrijdasg niet door. Er zijn te weinig deelnemers.

​Het bestuur
 
TEAMS