Gaslicht.com
De onafhankelijke energievergelijker

Gaslicht.com is al sinds 2003 dé site voor onafhankelijke energievergelijkingen van alle energieleveranciers. De leveranciers hebben geen enkele zeggenschap over de activiteiten en informatie op onze site.
https://www.gaslicht.com/energie
vergelijken

 
Mijn gegevens
Email:

Wachtwoord:

Automatisch Inloggen

Clubagenda
Openingstijden kantine
Allen,

Na komende zondag 3 juni is de kantine alleen nog open op de clubavond. De laatste clubavond van dit seizoen is op donderdag 28 juni 2018. De eerste clubavond in het nieuwe seizoen zal zijn op donderdag 23 augustus 2018. Wanneer de kantine weer open gaat op zondag zal hier bekend worden gemaakt.

Het bestuur
Contributiebetaling
Contributiebetaling:
 
Beste leden,
 
Een groot aantal van jullie heeft op tijd hun contributie voldaan. Een aantal van jullie heeft dat tot op heden nog niet gedaan. Deze leden hebben inmiddels een betalingsherinnering gehad voor het openstaande bedrag. Dit inclusief € 3,02 herinneringskosten. Om nu te voorkomen dat deze kosten verder oplopen naar € 48,40, willen wij jullie verzoeken om toch binnen de gestelde termijn de contributie inclusief de kosten van € 3,02 te voldoen. Mocht u in gebreke blijven, dan wordt de vordering verhoogd met de wettelijk bepaalde incassokosten van € 48,40 incl. BTW. Ook zullen wij u dan een speelverbod opleggen, dat zal worden opgeheven zodra de contributie incl. de kosten is voldaan.
 
Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie contact opnemen met Toine van den Boom, penningmeester van OVC’26.
 
Het Bestuur
 
Mailadressen
Beste leden,

Er wordt steeds minder papieren post verstuurd. TNT-post heeft voor komend jaar een tariefverhoging aangekondigd van 7%. Hierdoor stijgen de portokosten voor onze vereniging aanzienlijk. Om er voor te zorgen dat voor onze vereniging de portokosten binnen de perken blijven, is het noodzakelijk dat we meer via email gaan versturen. Ook naar de leden toe. Van een groot deel van onze leden hebben we al de beschikking over een mailadres. Van een klein deel echter nog niet. U kunt uw mailadres doorgeven in de bestuurskamer of door een mail te sturen naar info@ovc26.nl

Het bestuur